کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 03 خرداد 1401
 

سوپ جوجه ای برای روح,در زمین بازی

کردار نیک،گفتار نیک و پندار نیک در معاشرت با معلول

کردار نیک،گفتار نیک و پندار نیک در معاشرت با معلولان

پاس  اول: کردار نیک

 اصل 1 : قبل از کمک کردن، نظر فرد معلول را بپرسید!

اصل 2: از بازی با سگ پرستار خودداری کنید!

اصل 3: اگر ناتوانی ندارید، از امکانات و تسهیلات معلولان استفاده نکنید!

اصل 4: به صندلی چرخدار تکیه ندهید و با آن بازی نکنید!

 

پاس دوم- گفتار نیک

اصل 1 : همیشه مستقیم با شخص دارای معلولیت صحبت کنید نه درمانگر یا همراه او!

اصل 2: در زمان گفتگو، بگذارید سرعت مکالمه را فرد دارای معلولیت تعیین کند!

اصل 3: از موضع بالا با آنها حرف نزنیم!

اصل 4: هر گونه ابراز ترحم و تاسف ممنوع!

اصل 5- کلمات توهین آمیز و یا تحقیر آمیز ممنوع!

اصل 6: از منت گذاشتن و یا رفتار قیم مآبانه پرهیز کنید!

اصل 7: از پرسش نترسید!

 

پاس سوم-  پندار و اندیشه نیک

اصل 1 : بدانیم که افراد معلول به وضعیت خود عادت دارند!

اصل 2: توجه داشته باشیم که برخی معلولیت ها قابل مشاهده نیستند!

اصل 3 : بگذارید خودشان باشند!

اصل 4:  افراد معلول را درجه بندی نکنید و تجربیات آنها را نادیده نگیرید!

اصل 5: بدانیم که  معلولیت ها ممکن است در برخی از روزها شدیدتر باشند!


بازدید: 358