امروز : 30 شهريور 1398
 
   به صفحه وبلاگ وب سایت فرشتگان خاص خوش آمدید

 

 

   ارسال شده توسط   محمد رضا حیدرزاده نائینی  در مورخ   1398/08/06
    نظرات پرفسور استیون هاوکینگ فیزیکدان دچار معلولیت جسمی در مورد معلولیت

اگر معلول هستید این مساله به احتمال خیلی زیاد تقصیر شما نیست و از طرفی نمی توان دیگران را به خاطر این شرایط سرزنش کرد. آدم باید نگرش مثبتی نسبت به همه چیز داشته باشد و بهترین بهره را از شرایطی که در آن قرار می گیرد ببرد. اگر فردی به لحاظ جسمی معلول است باید در نظر داشته باشد که فردی دیگر از نظر ذهنی از این مشکل رنج می برد. به نظر من انسان باید روی فعالیت هایی تمرکز نماید که در آنها ناتوانی جسمی نقشی در نتیجه کار ندارد. علم از جمله حوزه های مطلوب برای افراد معلول به شمار می رود زیرا بخش اعظم کار در ذهن صورت می گیرد. البته بخش زیادی از فعالیت های تجربی در این موارد حذف می شوند اما فعالیت های نظری به قوت خود باقی هستند و ایده آلند.

ناتوانی های من هیچگاه نقش زیادی در حوزه فعالیتم که همان فیزیک نظری است نداشته اند. در واقع از آنجا که به خاطر این مساله مجبور نبودم سخنرانی کنم یا کارهای مدیریتی انجام بدهم، این ناتوانی به نوعی به نفع من بود. من توانستم این مسیر را طی کنم، آن هم صرفا به خاطر حجم بالای کمک هایی که از همسر، فرزندان، همکاران و دانش آموزانم دریافتم کردم. من متوجه شدم که مردم به طور کلی آماده برای کمک کردن هستند اما برای آنکه احساس کنند تلاش هایشان به منظور کمک رسانی برایتان ارزش دارد باید آنها را تشویق به این کار کنید.

برگرفته از کتاب انسان های معلول و علم، سال ۱۹۸۴ اثر استیون هاوکینگ

 

نظرات پرفسور استیون هاوکینگ فیزیکدان دچار معلولیت جسمی در مورد معلولیت

مترجم: خانم مریم موسوی

https://digiato.com/article/2018/03/14/

   ارسال شده توسط   محمد رضا حیدرزاده نائینی  در مورخ   1397/09/22
   جملات انگیزشی دو زبانه

جملات انگیزشی جهت انسانهای با نیازهای ویژه 

“….What I learned was that these athletes were not disabled, they were superabled. The Olympics is where heroes are made. The Paralympics is where heroes come.” Joey Reiman

آنچه آموختم این بود که قهرمانان ، ناتوان  نبوده اند بلکه  توانایی فوق العاده داشته اند. المپیک جایی است که قهرمانان ساخته می شوند. اما پاراالمپیک جایی است که قهرمانان از آن می آیند.  جوی رایمان

“Hard things are put in our way, not to stop us, but to call out our courage and strength.” Unknown

چیزهای سخت بر سر راه ما قرار گرفته، نه بخاطر توقف ما، بلکه برای بیداری شجاعت و قدرت ما. ناشناس

“Being disabled should not mean being disqualified from having access to every aspect of life.” Emma Thompson

معلولیت به معنی نداشتن صلاحیت برای رسیدن به دسترسی به جنبه های مختلف زندگی نیست. اما تامسون

“If we are to achieve a richer culture, we must weave one in which each diverse human gift will find a fitting place.” Margaret Meade

اگر بدنبال دستیابی به فرهنگ غنی تر هستیم، باید آنچنان بافتی درست کنیم که هر  انسانی با هر ظرفیتی در آن ظهور یابد. مارگارت میده

“Equality is the public recognition, effectively expressed in institutions and manners, of the principle that an equal degree of attention is due to the needs of all human beings.” Simone Weil

برابری که مورد شاخت عموم است، آن چیزی است که به صورت موثری از سوی نهادها و رفتارها بیان می شود، قاعده ای است که درجه برابری از توجه در قبال نیازهای انسانی وجود داشته باشد. سیمونه وایل

 

 “Aerodynamically the bumblebee shouldn’t be able to fly, but the bumblebee doesn’t know that so it goes on flying anyway” Mary Kay Ash

از حیث آیرودینامیک، یک زنبور نمی تواند پرواز کند. اما زنبود این را نمی داند و به پرواز خود ادامه می دهد. ماری کای اش

“I have had this desire my whole life to prove people wrong, to show them I could do things they didn’t think I could do.” David A. Paterson

آرزو داشتم که کل زندگی ام صرف این شود که به مردم اثبات کنم که در اشتباهند، نشان دهم که من می توانم کاری کنم که کسی فکر انجامش را نمی کرد. دیوید پاترسون

“Know me for my abilities, not my disability.” Robert M. Hensel

مرا با توانایی ام بشناس نه با معلولیتم. روبرت هانسل

“I choose not to place “DIS”, in my ability.” Robert M. Hensel

“I don’t have a dis-ability, I have a different-ability.” Robert M. Hensel

 من نا-توانی ندارم، من توانایی-دیگر دارم. روبرت هانسل

“My disability has opened my eyes to see my true abilities.” Robert M. Hensel

ناتوانی ام چشمانم را باز کرد تا توانائی های خود را را ببینم. روبرت هانسل

“When everyone else says you can’t, determination says,”YES YOU CAN.” Robert M. Hensel

وقتی همه به تو می گویند، نمی توانی، عزم وارداه به تو می گوید: بله تو می توانی. روبرت هانسل

“I have a Disability yes that’s true, but all that really means is I may have to take a slightly different path than you.” Robert M. Hensel

من ناتوانی دارم. بله این درست است. اما همه به این معنی است که ممکن است من مسیر ی با اندکی تفاوت در مقابسه با تو دنبال کنم. روبرت هانسل

“As a disabled man, let my life be a reflection of the endless amount of ability that exists in each and everyone of us.” Robert M. Hensel

"به عنوان یک انسان معلول، بگذار زندگی من بازتابی از توانایی بی حد و حصر موجود در هر یک از ما و همه ما باشد." رابرت م. هانسل

 “We, the ones who are challenged, need to be heard. To be seen not as a disability, but as a person who has and will continue to bloom. To be seen not only as a handicap, but as a well intact human being.” Robert M. Hensel

"ما، کسانی هستیم که به چالش کشیده شده ایم،  باید شنیده شویم.  این که ما را به عنوان یک ناتوان نبیننید، بلکه به عنوان شخصی که در حال شکوفایی است و یا شکوفا خواهد شد.بد. نه تنها به عنوان یک معلول، بلکه به عنوان یک انسان سالم نیز دیده می شود. »رابرت م. هانسل

 “Just because a man lacks the use of his eyes doesn’t mean he lacks vision.” Stevie Wonder

تنها به دلیل این که شخصی از چشم محروم است، به معنی آن نیست که از دیدگاه نیز محروم باشد.

استیوی واندر

“It is a waste of time to be angry about my disability. One has to get on with life and I haven’t done badly. People won’t have time for you if you are always angry or complaining.” –Stephen Hawking

عصبانت از معلولیت ، هدر دادن وقت است. زندگیت را ادامه بده ، منهم بد زندگی نکردم.  مردم برای کسی که دائم عصبانی است و نق می زند، وقت نمی گذارند.      استفان هاوکینگ

 

“Disability is natural. We must stop believing that disabilities keep a person from doing something. Because that’s not true . . . Having a disability doesn’t stop me from doing anything.” Benjamin Snow, Grade 8, Woodland Park, Colorado, in his essay “Attitudes About People with Disabilities”

معلولیت طبیعی است. باید این اعتقاد را کنار بگذاریم که معلولیتها انسان رااز انجام کار باز می دارد. چون حرف  درستی نیست... داشتن معلولیت  مرا از هیچ کاری بازنداشت. بنیامین اسنو. معلولیت درجه 8. در مقاله خود به نامه رویکردهایی در مورد افراد دارای معلولیت

“To sit there and tell anybody they can’t do something because of a disability, I think that’s ridiculous.” Pat McDonald, who uses a wheelchair and has a goal of playing on the PGA Tour

این که بنشینی و به همه بگویی بخاطر معلولیت کاری نمی توانی بکنی، به نظر من مسخره است.

پت مک دونالد. کسی که با صندلی چرخدار قصد ورود به مسابقات گلف را دارد

 

“I was slightly brain damaged at birth, and I want people like me to see that they shouldn’t let a disability get in the way. I want to raise awareness – I want to turn my disability into ability.”Susan Boyle

من از بدو تولد دچار آسیب مغزی اندک بودم، و می خواهم مردمی نظیر من ببینند که نباید بگذارند معلولیت سد راه آنها شود. من می خواهم هوشیاری را بالا ببرم. می خواهم ناتوانی را تبدیل به توانایی کنم.  سوزان بویله.

Use the skills that I have got.

Do not focus on what I have not.

Of course, I am aware of my limitation.

Yet, I am a part of God’s wonderful creation.

William E. Lightbourne

مهارتهایی که دارم را به کار بگیر

بر آنچه ندارم تمرکز نکن

البته من به محدودیتهایم واقفم

بله من بخشی از خلقت شگفت انگیز خداوندم.

ویلیام ای. لایت بورن

 

Hold my hand and walk with me.

 We must break the back of social inequity;

 We must empower every individual with a disability

 To live with dignity in an inclusive society.

 William E. Lightbourne

 دستانم را بگیر و با من قدم بزن

ما باید پشت نابرابری اجتماعی را خرد کنیم

ما باید به هر کس که معلولیت دارد نیرو بدهیم

که با احترام در یک جامعه فراگیر زندگی کند

ویلیام ای. لایت بورن

“Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.” Helen Keller

خوش بینی مذهبی است که به موفقیت ختم می شود. هیچ کاری بدون امید و اعتماد انجام نمی شود.

هلن کلر

“Courage, sacrifice, determination, commitment, toughness, heart, talent, guts. That’s what little girls are made of; the heck with sugar and spice.” Bethany Hamilton

شجاعت، ایثار، اراده، تعهد، سختی، رافت، هوش و جرات.

اینها ترکیبی است که یک دختر کوچک از آن ساخته شده ، به علاوه ادویه و شکر.

بتانی همیلتون

“I can’t change it, That was God’s plan for my life and I’m going to go with it.” Bethany Hamilton

من نمی توانم تغییرش دهم. اینها برنامه خداوند برای زندگی من بوده و من بنا دارم با آن کنار بیایم.

بتانی همیلتون

“Courage doesn’t mean you don’t get afraid. Courage means you don’t let fear stop you.” Bethany Hamilton

شجاعت به معنی این نیست که دچار هراس نمی شوی. شجاعت به این معنی است که نمی گذاری این ترس تو را متوقف کند.

بتانی همیلتون

“I don’t need easy. I just need possible.” Bethany Hamilton

کار ساده را نیاز ندارم. من فقط یک کار غیر ممکن لازم دارم.

همان

 

“The challenges in our lives are there to STRENGTHEN our CONVICTIONS. They are NOT there to run us over.” Nick Vujicic

چالش های زندگی برای تقویت ایمان ماست نه برای این که ما را زیر بگیرندو از روی ما رد شوند.

نیک ووژیکیک

اگر شکست بخورم ، دوباره سعی می کنم ، باز و باز سعی خواهم کرد . اگر تو شکست بخوری آیا دوباره تلاش خواهی کرد؟ روح انسان می تواند وضعیت سخت تری از  آنچه فکر می کنید را اداره کند. مهم این است که چطوری تمامش کنی. آیا می خواهی با قدرت تمامش کنی.  همان

اگر فکر می کنی به اندازه کافی خوب نیستی، این یک دروغ است. برو و فکر دیگری کن.

همان

ا

“If I fail, I try again, and again, and again. If YOU fail, are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. It matters HOW you are going to FINISH. Are you going to finish strong?” Nick Vujicic

“If the world thinks you’re not good enough, it’s a lie, you know. Get a second opinion.” Nick Vujicic

“I never met a bitter person who was thankful. Or a thankful person who was bitter.” Nick Vujicic

هیچ آدم گوشت تلخی ندیدم  که شاکر باشد. یا هیچ آدم شاکری ندیم که گوشت تلخ باشد.

“In life you have a choice: Bitter or Better? Choose better, forget bitter.” Nick Vujicic

 در زندگی دو گزینه داری: بهتر باشی یا تلخ باشی.بهتر بودن را انتخاب کن، تلخی را فراموش کن.

“We are put in situations to build our character… not destroy us.” Nick Vujicic

ما در وضعیتهایی قرار می گیریم که شخصیتمان را بسازیم ... نه این که تخریب شویم

“Never give up.” Nick Vujicic

 هرگز تسلیم نشو.

“I long to accomplish a great and noble task, but it is my chief duty to accomplish small tasks as if they were great and noble.” Helen Keller

 

“Everything has its wonders, even darkness and silence, and I learn, whatever state I may be in, therein to be content.” Helen Keller

هر چیزی شگفتی های خود را دارد ، حتی تاریکی و سکوت. و من آموختم که در هر وضعیتی باشم، در خود رضایتمندی و شادی به همراه دارد. هلن کلر

“Keep your face to the Sunshine and you will not see the Shadows.” Helen Keller

 صورت خود را بسمت نور خورشید نگه دار و تو سایه ها را نخواهی دید.

هلن کلر

“Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.” Helen Keller

 موفقیت و شادی در درون توست. اراده کن تا شاد بمانی و  میزبان شکست ناپذیر مشکلات باشی.

هلن کلر

همانگونه که خودخواهی و شکایت ذهن را نابود می کند، همانطور عشق با لذتش، ذهن را باز و چشم را تیزبین می کند.

 

“As selfishness and complaint pervert the mind, so love with its joy clears and sharpens the vision.” Helen Keller

“The marvelous richness of human experience would lose something of rewarding joy if there were no limitations to overcome. The hilltop hour would not be half so wonderful if there were no dark valleys to traverse.” Helen Keller

“We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.” Helen Keller

هرگز شجاعت و صبر را یاد نخواهیم گرفت، اگر در جهان  فقط لذت باشد.

“The most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision.” Helen Keller

رقت انگیزترین آدم کسی است که بینایی داشته باشد ولی فاقد دیدگاه باشد.

هلن کلر

 

“If I regarded my life from the point of view of the pessimist, I should be undone. I should seek in vain for the light that does not visit my eyes and the music that does not ring in my ears. I should beg night and day and never be satisfied. I should sit apart in awful solitude, a prey to fear and despair. But since I consider it a duty to myself and to others to be happy, I escape a misery worse than any physical deprivation.” Helen Keller

“No pessimist ever discovered the secret of the stars, or sailed to an uncharted land, or opened a new doorway for the human spirit.” Helen Keller

هیچ آدم بدبینی راز ستارگانرا کشف نکرده، از دریا به سمت سرزمینهای ناشناخته نرفته و هیچ درگاه جدیدی را به سوی روح انسان باز نکرده است.

“One can never consent to creep when one feels an impulse to soar.” Helen Keller

نمی توان به خزیدن رضایت داد، وقتی احساسات در حال غلیان است.

“I thank God for my handicaps, for through them I have found myself, my work and my God.” Helen Keller

 از خداوند بخاطر معلولیتهایم شاکرم، چون از این طریق بود که خود را، کارم را و خدایم را شناختم.

“So many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and then, when we summon the will, they soon become inevitable.” Christopher Reeve

"بسیاری از رویاهای ما در ابتدا غیرممکن به نظر می رسند، پس آنها غیرمنتظره به نظر می آیند، و پس از آنکه ما اراده  می کنیم،  دیگر به سرعت اجتناب ناپذیر می شوند." کریستوفر ریو

“I think a hero is an ordinary individual who finds strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles.” Christopher Reeve

 به نظر من قهرمان یک فرد عادی است که علیرغم مشکلات وحشتناک قدرت  حفظ خود و مقاومت را پیدا می کند.

“Once you choose hope, anything’s possible.” Christopher Reeve

 وقتی که امید را انتخاب کردید، همه چیز ممکن می شود.

“Disability is a matter of perception. If you can do just one thing well, you’re needed by someone.” Martina Navratilova

معلولیت یک موضوع ادارکی است. اگر شما کاری را درست انجام ندهید، به شخص دیگری نیاز خواهید داشت.

“The only disability in life is a bad attitude.” Scott Hamilton

"تنها معلولیت در زندگی، داشتن نگرش بد است." اسکات همیلتون

 

   ارسال شده توسط   محمد رضا حیدرزاده نائینی  در مورخ   1397/09/21