کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 25 مرداد 1401
 

چگونه در مورد ناتوانی شخصی بپرسیم؟

آداب معاشرت با کاربران صندلی چرخدار

آداب معاشرت با کاربران صندلی چرخدار

مرحله اول: محترمانه برخورد کنید!

یک: پیش فرض ها را دور بریزید!

دو: مستقیماً با شخص روی ویلچر صحبت کنید!

سه: قبل از لمس صندلی چرخدار و یا کاربر آن، حتماً اجازه بگیرید!

مرحله دوم: جانب احتیاط را نگه دارید!

یک- مراعات وضعیت او را در زمان همراهی بنمایید.

دو : در زمان استفاده از فضاهای عمومی محتاط باشید!

سه: پیشنهاد کمک بدهید ولی بدانید هر کس که روی ویلچر است الزاماً به کمک نیاز ندارد!

مرحله سوم: مودب باشیم!

یک: در اولین برخورد با فرد روی ویلچر مثل هر فرد دیگر به او دست بدهید.

دو: با او نظیر افراد دیگر ، گاه به گاه گفتگو کنید!

سه: از شوخی در مورد ویلچر جداً پرهیز کنید!


بازدید: 398