کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 03 خرداد 1401
 

سوپ جوجه ای برای روح,در زمین بازی

چگونه با یک فرد نابینا همراه شویم؟

 

چگونه با یک فرد نابینا همراه شویم؟

چگونه با یک فرد نابینا همراه شویم؟

 

گام اول : تمرین راهنمایی اولیه

1- از فرد نابینا بخواهید بالای آرنج شما را بگیرد.

2- مطمئن شوید که فرد نابینا نیم قدم تا یک قدم از ما عقب تر باشد.

3-از فرد نابینا بخواهید در فضاهای باریک پشت سر شما راه برود.

4-  در صورت نیاز به تغییر جهت ، به فرد نابینا اطلاع دهید.

گام دوم: شرایط خاص را کنترل کنید!

1-از کلمات در مواقع خطر استفاده کنید!

2- برای عبور از درها، کمک کنید!

3- پله ها را مدیریت کنید!

4- در نزدیکی خیابان ها و جاده ها احتیاط کنید.

5- در زمان نشستن به فرد نابینا کمک کنید!

6- کمک به فرد نابینا در سوار شدن و پیاده شدن از ماشین.

7- در فرودگاه به آنها کمک کنید.

گام سوم: احترام را فراموش نکنید!

1-نزدیک شوید ، بپرسید و سپس کمک کنید.

2-بیش از حد محافظت نکنید.

3- صحنه گذر را شرح دهید.

4- به صورت شفاهی راهنمایی کنید.


بازدید: 583