کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 28 مهر 1400
 
چگونه با یک فرد نابینا همراه شویم؟

 

چگونه با یک فرد نابینا همراه شویم؟

چگونه با یک فرد نابینا همراه شویم؟

 

گام اول : تمرین راهنمایی اولیه

1- از فرد نابینا بخواهید بالای آرنج شما را بگیرد.

2- مطمئن شوید که فرد نابینا نیم قدم تا یک قدم از ما عقب تر باشد.

3-از فرد نابینا بخواهید در فضاهای باریک پشت سر شما راه برود.

4-  در صورت نیاز به تغییر جهت ، به فرد نابینا اطلاع دهید.

گام دوم: شرایط خاص را کنترل کنید!

1-از کلمات در مواقع خطر استفاده کنید!

2- برای عبور از درها، کمک کنید!

3- پله ها را مدیریت کنید!

4- در نزدیکی خیابان ها و جاده ها احتیاط کنید.

5- در زمان نشستن به فرد نابینا کمک کنید!

6- کمک به فرد نابینا در سوار شدن و پیاده شدن از ماشین.

7- در فرودگاه به آنها کمک کنید.

گام سوم: احترام را فراموش نکنید!

1-نزدیک شوید ، بپرسید و سپس کمک کنید.

2-بیش از حد محافظت نکنید.

3- صحنه گذر را شرح دهید.

4- به صورت شفاهی راهنمایی کنید.


بازدید: 352