امروز : 05 خرداد 1403
 
   بالاتر از مادر

مقدمه

مطالعه این کتاب برای همه والدینی که خواهان یک زندگی پرعاطفه، سالم و متعادل هستند، ضروری است.  مادران با داشتن فرزندی بیمار در خانه، تعادل خود را از دست می دهند و تندرستی، شغل ، زندگی اجتماعی و دفاع از حقوق اولیه خود را فراموش می کنند.

متاسفانه در این رابطه زنان ایرانی عاطفی تر و شکننده تر هستند .

بالاتر از مادر، در برگیرنده مجموعه اطلاعات و نصایح حیاتی برای مادران فرزندان با نیازهای ویژه اعم از  اختلال یادگیری، ناتوانی جسمی و ذهنی و یا مبتلا به بیماریهای حاد (مثل دیابت، سرطان، ..) می باشد.

چارچوب اصلي این کتاب حاصل تجربه تخصصی و تحقیق جامع در مورد حداقل 500 مادر (در آمریکا و کانادا) است و توسط دو مادر که خود دارای فرزندان مبتلا به اوتیسم و اختلال یادگیری هستند، به رشته تحریر در آمده است.

این کتاب به شما کمک می کند که با مشکلات پیش رو مقابله کنید، خودتان را با شرايط موجود تطبیق دهید و برای وضعیت زندگی روزانه خود راهی آسانتر و عملی تر بیابید.

در این کتاب یاد خواهید گرفت که چگونه:

  • به نیازهای خودتان هم توجه کنید
  • سلامت روحی و جسمی خود را تامین کنید
  • رژیم غذایی خود را حفظ کرده و از خواب ضروری برخوردار شوید
  • یا نیازهای زندگی روزمره مقابله نمایید
  • مراقبتهای کیفی بهتری برای کودک خود پیدا کنید
  • به دنبال تغذیه نهال زندگی مشترک خود باشید
  • با تردستی از عهده کار بیرون و منزل بر آیید
  • کار در منزل را شروع نمایید

اين كتاب به مادران مي گويد: از خود غافل نشوید، اهداف، آرزوها،  روابط با خانواده و دوستان و شغل خود را حفظ کنید، با اینکه می دانیم پرورش کودکی با نیازهایی ویژه نیاز به برنامه فشرده ای دارد.

بالاتر از مادر به شما می آموزد که چرا مهم است در زندگی خود متعادل عمل کنید و نیز یاد می گیرید که چگونه باید این کار را انجام دهید.

این کتاب در واقع مجموعه ای از دانش تجربی در مورد ارتباط مادران با فرزندان خود است.

نویسندگان کتاب با ارائه روشهای عملی و مفید و با در نظر گرفتن امکانات در دسترس همه، ما را به سوی یک زندگی متعادل و کامل هدایت می کنند.

پس از مطالعه این کتاب، شما متقاعد خواهید شد که می توانید هم از خودتان مراقبت کنید و هم از سرپرستی و دفاع از کودک خود غافل نباشید.

نویسندگان کتاب این ادعا را ندارند که "شما را از همه مواهب برخوردار خواهند کرد"  اما متقابلا این بحث را طرح می کنند که "شما مادران هم می توانید و هم بایستی،  از بیشتر نعمات خداوند لذت ببرید."

در این تارنما سعی خواهد شد بخشهایی به وضعیت اجتماعی و حقوقی مادران کشورمان نیز اختصاص یابد .

در این جهت به یاری صاحبنظران در همه مباحث مرتبط و بویژه حقوقدانان آشنا به موضوعات جامعه افراد دارای ناتوانی و معلولیت نیازمند هستیم. 

 

 

قصه از کجا شروع شد

چرا و چگونه این کتاب نوشته شد؟

فهرست مطالب

بخش اول

به دنیای ما خوش آمدي- به دنياي والدین متفاوت

فصل اول- حداکثر بهره برداری از زندگی

 

بخش دوم

مواظب خودت باش

 

فصل دوم- در فهرست کارهایت ، نام خودت را هم بنويس

فصل سوم- تو نياز به يك دوست داري

فصل چهارم- در طول روز، ویتامینهای روزانه خود را تامین كن

فصل پنجم- قوی و سالم بمان. به جسم خودت برس 

فصل ششم- آيا نومیدانه به دنبال خواب مي گردي

فصل هفتم- با سیاهی های درونی خود بجنگ: عصبانیت، اضطراب، و افسردگی

 

بخش سوم

زندگی روزانه- بررسی واقعیت

مقدمه

مطالعه مقدمه

 

فصل هشتم-  آيا در تنگناي زماني هستيد؟                              مطالعه فصل هشتم  یا    

فصل نهم- بدنبال کمک مورد نیاز خود باش .                             مطالعه فصل نهم  یا       

فصل دهم- حمایت حقوقی: از حقوق فرزند خود دفاع کن.   مطالعه فصل دهم   یا   

فصل يازدهم-  برای خود هزینه کن .                                      مطالعه فصل یازدهم یا    

فصل دوازدهم- ایجاد آینده ای مثبت .                                 مطالعه فصل دوازدهم یا 

فصل سيزدهم- گامهای حقوقی و مالی برای برنامه ریزی آتی . 

 

بخش چهارم

ارتباطات خانوادگی

مطالعه مقدمه

 

فصل چهاردهم- چه کسی نگران زندگی مشترک توست؟         مطالعه فصل چهاردهم یا 

فصل پانزدهم- فقط برای تو و همسرت:

لحظه و انرژی لازم برای ایجاد علقه های محبت                  مطالعه فصل پانزدهم یا  

فصل شانزدهم- لذت برخورداری از خواهر و برادر              مطالعه فصل شانزدهم یا 

فصل هفدهم- والدین و جمع بزرگ خانواده. همه را به صحنه فرا بخوان

                                                                                       مطالعه فصل هفدهم یا 

 

بخش پنجم

رفع موانع در راه رسیدن به مراقبت مطلوب از خود- از کودکی تا میانسالی

مطالعه مقدمه

 

فصل هيجدهم- بررسی کن به چه کمکهای مراقبتی نیاز داری؟   مطالعه فصل هجدهم یا 

فصل نوزدهم- مراقبتهای سنتي، زماني كه گزينه هاي عادي جوابگو نيست مطالعه فصل نوزدهم یا

فصل بيستم-  در جستجوی مراقب و مددكار مطالعه فصل بیستم یا 

فصل بيست و يكم- پس از یافتن مراقب، آنرا محکم بچسب مطالعه فصل بیست و یکم یا 

فصل بيست و دوم- هزینه مراقبت مطلوب و باکیفیت را بپرداز مطالعه فصل بیست و دوم یا

 

بخش ششم

خانه و کار- نیاز به تردستی در ایجاد توازن

مطالعه مقدمه

 

فصل بيست و سوم- از حقوق خود در محل کار مطلع باش مطالعه فصل بیست وسوم یا

فصل بيست و چهارم- حمایتهای محل کار را به سمت خود جلب کن مطالعه فصل بیست وجهارم یا

فصل بيست و پنجم- بدنبال گزینه های کاری منعطف باش مطالعه فصل بیست وپنجم یا

فصل بيست و ششم- کارها را کم کن، خیز بردار و برنامه ها را لغو کن

 

بخش هقتم

تعریف دوباره از زندگی شغلی خود  

 

فصل بيست و هشتم- خود را برای تغییر وضعیت شغلی آماده ساز

 

فصل بيست و نهم- برو و مناسبترین کار را پیدا كن

فصل سي ام: رئيس خودت باش، كاري را در خانه ات شروع كن

 

بخش هشتم

دگردیسی و تحول/  از ستيز تا توانمندي  

 

ضمائم

   

 

ضمائم :

ضمیمه 1- سیاستهای مرخصی دولت

ضمیمه 2- سیاستهای مرخصی ایالتی

ضمیمه 3- متن پیشنهادی نامه برای انعطاف ساعات کار اداری

ضمیمه 4- فهرست کارهای مرتبط با کودک دارای نیاز ویژه

ضمیمه 5- نمونه سئوالاتی که باید از مراقب و پرستار فرزندتان مطرح نمایید

منابع

مطالب مرتبط دیگر

منابع تحقیقاتی

   ارسال شده توسط   فراتر از مادر  در مورخ   1400/01/01
   میخوام آدم حسابی باشم
بخشی از کتاب
"میخوام آدم حسابی باشم"
به قلم خانم نیکیتا جامعه شناس سوئیسی

ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن در هر کار و هر حال


 کار ، تفريح ، رانندگی ،آموختن، مطالعه، آشپزی،نظافت ، خوردن و آشاميدن، عشق ورزی، حرف زدن، سکوت و تفکر، رابطه، نيايش و ...

زندگی فقط در رسيدن به هدف خلاصه نشده مابه اشتباه اينگونه ميانديشيم:

درسم تمام شود راحت شوم
غذايم را بپزم راحت شوم
اتاقم را تميز کنم راحت شوم
بالاخره رسيدم ... راحت شدم
اوه چه پروژه ای ... تمام شود راحت شوم

تمام شود که چه شود؟
مادامی که زنده هستيم و زندگی ميکنم هيچ فعاليتی تمام شدنی نيست بلکه آغاز فعاليتی ديگر است ...

پس چه بهتر که در حين انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنيم نه مانند يک ربات فقط به انجام دادن بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن ...

حتی هنگاميکه دستها را ميشوييم نيز ميتوانيم بالذت اينکار را انجام دهيم
يکبار امتحان کنيد

آب چه زيبا آرام پوست دستتان را نوازش ميکند
به آب نگاه کنيد و لذت ببريد
وآنجاست که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتان ميايد ...

لذت باعث قدرتمند شدن ميشود به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس ميشود ...

لذت بردن هدف زندگی است
تا ميتوانی همه کارها و فعاليت ها را با لذت همراه کن ...
حتی نفس کشيدن که کمترين فعاليت توست ...

دو تعریف جدید و جالب ﮐﻪ خوب است به عمقش فکر کنیم :

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ؛ ﯾﻌﻨﯽ ، ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ !

ﮐﯿﻨﻪ ؛ ﯾﻌﻨﯽ ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ !

ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ خوشبختی و ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ :

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ خویش
ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ خویشتن ﺧﻮﯾش ، ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ ،

در زﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ ، ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ
آری نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل میکند ...

اما کمبود یا نبود اخلاق را ، هیچ چهره ی زیبایی نمی تواند تکمیل کند ...

پایه و بنای شخصیت انسان ها بر  رفتار و کردارشان میباشد ، و زیباترین شخصیت ها متعلق به خوش اخلاق ترین انسان های دنياست.

   ارسال شده توسط   فراتر از مادر  در مورخ   1397/09/04