امروز : 01 تير 1400
 
   فرشتگان در میان خانواده ها

 

سلام و ارادت
طرح مباحث مربوط به فرشتگان خاص، بسیار ارزنده و نیازمند کار مطالعاتی و کنکاش ژرف همه خانواده و اندیشه ورزان پیرامون این مساله حساس است.

انان که از نزدیک موضوع را لمس نمی کنند شاید لحظه ای دچار مطلب بشوند و یا صرفا احساسی و نگاهی گذرا داشته باشند.

بنظر من با توجه به درصد نسبتا زیاد این فرشتگان در میان خانواده ها و جامعه، می طلبد که درس های ویژه ای از ابتدایی برای طراحی رفتار شایسته با این مقوله دیده شود و در سطوح بالاتر مثل آموزش و طرح زوایای تکنیکی و خاص از طریق رسانه های همگانی و نیز عبور از نگاههای ترحم آمیز و برخورد حرفه ای و علمی برای تامین بسیاری از تمایلات فروخفته آنان در نظر گرفته شود.

   ارسال شده توسط   مصاحیه ها .  در مورخ   1399/08/08